مزایای استفاده از پنجره UPVC با نگاه کارشناسی

۱- مقدار صرفه جویی در انرژی برای یک واحد مسکونی

مثال ارائه شده از یک واحد مسکونی در شهر تهران انتخاب شده که تقریبا می توان آن را متوسط نمونه واحدهای ساخته شده در شهرهای بزرگ و کوچک محسوب نمود. باتوجه به این موضوع که معمولا در شهرهای بزرگ اجرای واحدهایی با متراژ پایین تر معمول و در شهرهای کوچکتر واحدهای با متراژ بالاتر ساخته می شود، این واحد انتخاب شده که مشخصات آن در جدول زیر به صورت خلاصه آمده است:

مساحت 100 مترمربع
مساحت پنجره ها 15.75 مترمربع
تعداد پنجره ها 7 عدد
ارتفاع سقف 2.7 متر
مساحت دیوارهای خارجی 15 مترمربع

حال با توجه به شرایط این واحد، محاسبه در بار اول بر مبنای وجود پنجره های یک جداره و دوجداره با پروفیل آلومینیومی که امروزه اغلب واحدهای مسکونی متأسفانه از این پنجره استفاده می کنند و یک بار با پنجره UPVC با شیشه دوجداره انجام و نتایج مقایسه می شود.

مساحت شیشه ها 1.8 متر مربع
مساحت پروفیل ها 0.45 متر مربع
ضریب انتقال حرارت شیشه تک جداره 5.8 وات بر مترمربع درجه کلوین
ضریب انتقال حرارت شیشه دوجداره 2.8 وات بر مترمربع درجه کلوین
ضریب انتقال حرارت پروفیل آلومینیومی 7.5 وات بر مترمربع درجه کلوین
ضریب انتقال حرارت پروفیل upvc 1.7 وات بر مترمربع درجه کلوین

برای محاسبه بار گرمایش و سرمایش، اختلاف دمای داخل و بیرون در زمستان و تابستان بصورت زیر فرض می شود:

زمستان
دمای آسایش داخل ۲۴ درجه سانتیگراد
دمای متوسط بیرون ۴ درجه سانتیگراد
اختلاف زمستانه ۲۰ درجه سانتیگراد

تابستان
دمای آسایش داخل ۲۶ درجه سانتیگراد
دمای متوسط بیرون ۳۶ درجه سانتیگراد
اختلاف تابستانه ۱۰ درجه سانتیگراد

الف) پنجره آلومینیومی با شیشه تک جداره در هر ساعت

اتلاف حرارتی از کل پنجره های آلومینیومی در زمستان:

Q=UACT=(1.8×5.8+ 0.45×7.5)x20x7=1934.1w

اتلاف حرارتی از کل پنجره های آلومینیومی در تابستان:

Q=UACT=(1.8×5.8+0.45×7.5)x10x7=967.05w

ب) پنجره UPVC با شیشه دوجداره در هر ساعت

اتلاف حرارتی از کل پنجره های UPVC در زمستان:

Q=UACT=(1.8×2.8+0.45×1.7)x20x7=812.7w

اتلاف حرارتی از کل پنجره های UPVC در تابستان:

Q=UACT=(1.8×2.8+0.45×1.7)x10x7=406.35 w

با فرض ۲۰ ساعت زمان روشن بودن تجهیزات گرمایش در زمستان و ۱۲ ساعت روشن بودن تجهیزات سرمایش در تابستان خواهیم داشت:

الف) بار حرارتی در صورت استفاده از پنجره آلومینیومی با شیشه یک جداره:

در زمستان: (همه پنجره های واحد)   

                                       QTw=QxH=1934.1×20=38.682 kwhr/day

در تابستان: (همه پنجره های واحد) 

                                       QTw=QxH=967.05×12=11.605 kwhr/day

ب) بار حرارتی در صورت استفاده از پنجره UPVC با شیشه دو جداره:

در زمستان: (همه پنجره های واحد) 

                                        QTw=QxH=812.7×20=16.254 kwhr/day

در تابستان: (همه پنجره های واحد)    

                                          QTs=QxH=406.35×12=4.876 kwhr/day

محاسبات بالا کاهش در مصرف انرژی بین پنجره UPVC و آلومینیوم با شیشه تک جداره به میزان ۵۸ درصد در زمستان و تابستان را نشان میدهد. همچنین با محاسبات مشابه، کاهش مصرف انرژی در صورت استفاده پنجره UPVC بجای آلومینیوم با شیشه دوجداره ۳۱% است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست